Pobierz dane

Prezentowane w serwisie informacje z zakresu list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na wybrane procedury medyczne, programy zdrowotne można pobrać w postaci 16 plików w formacie zip (jeden plik dla każdego województwa).

Pliki przedstawiają stan na koniec miesiąca i są aktualizowane raz w miesiącu.

dolnośląski OW NFZ

kujawsko-pomorski OW NFZ

lubelski OW NFZ

lubuski OW NFZ

łódzki OW NFZ

małopolski OW NFZ

mazowiecki OW NFZ

opolski OW NFZ

podkarpacki OW NFZ

podlaski OW NFZ

pomorski OW NFZ

śląski OW NFZ

świętokrzyski OW NFZ

warmińsko-mazurski OW NFZ

wielkopolski OW NFZ

zachodniopomorski OW NFZ