Zgłoś uwagę

Jeśli chcesz zgłosić uwagę dotyczącą sposobu działania Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne wypełnij poniższy formularz.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz od nas odpowiedź. Określ, o ile jest to możliwe, temat zgłoszenia, co pozwoli nam szybciej przekazać zgłoszenie do rozpatrzenia do właściwych osób.

Jak najdokładniej opisz w polu „Treść” problem lub spostrzeżenie.

Zgłoszenie zostanie przesłane, jeśli wypełnisz pole, w którym należy podać wynik dodawania, a następnie naciśniesz przycisk „Wyślij”.

Captcha