Przeglądarka statusów zgłoszeń

Jeśli chcesz sprawdzić status zgłoszenia nieprawidłowości w pole „Numer zgłoszenia” wpisz numer, pod którym Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane. Numer zgłoszenia został wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Następnie podaj wynik dodawania i naciśnij przycisk „Wyślij”.

Dostępne statusy zgłoszeń:

  • ZAREJESTROWANE - zgłoszenie zarejestrowane, oczekuje na Twoje potwierdzenie;
  • POTWIERDZONE - zgłoszenie oczekuje na przyjęcie przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • W REALIZACJI - zgłoszenie jest rozpatrywane przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • ZAMKNIĘTE - zgłoszenie zostało zamknięte w związku ze zgłoszeniem problemu niedotyczącego informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, nieprecyzyjnego opisu nieprawidłowości lub zgłoszenie nie zostało przez Ciebie potwierdzone w ciągu 2 dni;
  • ROZPATRZONE - zgłoszenie zostało rozpatrzone a wyjaśnienia zostały przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Captcha